Hipopresiboak

Teknika hipopresiboetako bat da (arnaste diafragmatiko eta transferentzia tentsionaleko teknikekin batera). Postura-ariketa erritmikoen multzo sekuentziatua da, jarrera jakin bati lotutako mezu propiozeptibo sentsitibo edo sentsorialak integratzea (zentro bestibular-zerebelosoa) eta buruz ikastea (kortex somestesikoa, modu pasiboan ematen dena) ahalbidetzen duena. Azkenik, automatizazioa behar da, posturak eta erritmoa errepikatuz.